CLT realizácia drevodom Smrečany

CLT drevodom Záhorská

CLT drevodom na úzkom pozemku

Micronesia Palau – bungalovy

Bytový dom štúdia

Domov pre seniorov

„Tiny“ CLT drevodomček – návrhy variant

Átriový rodinný dom

CLT drevodom Vampíl

CLT drevodom Oravská Jasenica

RD Bratislava – Nové záhrady

CLT drevodom VINOSADY

CLT drevodom Lamač

CLT drevodom Pezinok

RD Rimavská Sobota

CLT drevodom Hrádok