Ateliér Silvia Brna – tím

Kto sme, čo robíme, čo nás baví apod… Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world.

Silvia Brna

hlavný architekt

Matej Šalát

architekt

Alexandra Karapinová

architekt

Peter Romaník

architekt

Petra Košutová

projektantka

Nikola Motyčková

architektka

Ing. Andrea Hassouna

projektantka