CLT realizácia drevodom Smrečany

CLT drevodom Záhorská

CLT drevodom na úzkom pozemku

Micronesia Palau – bungalovy

Bytový dom štúdia

Domov pre seniorov

„Tiny“ CLT drevodomček – návrhy variant

Átriový rodinný dom

CLT drevodom Vampíl

CLT drevodom Oravská Jasenica