PODOBNÉ PROJETKY

CLT realizácia drevodom Smrečany

CLT drevodom Záhorská

CLT drevodom na úzkom pozemku